HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2022 – 2023

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2022 – 2023

Lượt xem:

Thực hiện Công văn số 636/PGDĐT-VH ngày 03 tháng 10 năm 2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ia H’Drai về việc hướng dẫn một số nội dung về tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm học 2022-2023 và Đại hội Công đoàn cơ sở, nhiệm kỳ 2023-2028. Được sự chỉ đạo của cấp ủy, ngày 13/10/2022, Trường TH-THCS Nguyễn Du, xã... ...