Giới thiệu

GIỚI THIỆU CHUNG

      Tên đơn vị: Trường Tiểu học – THCS Nguyễn Du

       Địa điểm trụ sở chính: Thôn 1, xã Dom, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum

       Điện thoại: 02606.551.777

       Địa chỉ trang điện tử: http://ththcsnguyendu.kontum.edu.vn

      1. Quá trình thành lập và phát triển

       Trường TH-THCS Nguyễn Du được thành lập theo Quyết định số 916/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai về việc thành lập Trường Tiểu học-THCS Nguyễn Du, xã Ia Dom, huyện Ia H’Drai trên cơ sở của Trường Tiểu học Nguyễn Du,xã Ia Dom. Nhà trường có 01 điểm trường trung tâm và 03 điểm trường lẽ ở các thôn với tổng diện tích 18,830 mét vuông.

       Trường đóng chân trên địa bàn xã vùng biên giới xã Ia Dom nằm ở phía Bắc huyện Ia H’Drai, có vị trí địa lý:

      + Phía Đông và phía Nam giáp xã Ia Tơi;

      + Phía Tây giáp xã Ia Đal và Campuchia;

      + Phía Bắc giáp huyện Sa Thầy.

       Xã có diện tích 325,41 km², dân số năm 2019 là 2.642 người, mật độ dân số đạt 8 người/km².

       Trong những năm qua, nhà trường luôn nhận được sự quan tâm của đảng ủy, chính quyền và các ban ngành đoàn thể địa phương, của lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo đối với công tác giáo dục toàn diện của đơn vị.

       Cơ cấu tổ chức bộ máy của nhà trường đầy đủ, hợp lý, gọn nhẹ, các tổ chức đoàn thể hoạt động đúng chức năng, điều lệ. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên có phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống tốt, hết lòng vì sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ; phần lớn có năng lực chuyên môn khá vững vàng, năng nổ nhiệt tình trong công việc, tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết gắn bó trong mọi mặt hoạt động.

       Phụ huynh học sinh đa phần quan tâm đến con em, phối hợp tốt với nhà trường trong việc quản lý, giáo dục học sinh; cùng với nhà trường làm tốt công tác xã hội hóa, đóng góp công sức, tiền của để góp phần xây dựng nhà trường khang trang, thân thiện, an toàn.

      2. Đội ngũ giáo viên

      Đa số giáo viên đã đạt chuẩn nghề nghiệp, có phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết với nghề, có phong cách ứng xử thân thiện với học sinh và phụ huynh học sinh.

     Trường có tổng số 36 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên:

     + Bậc Tiểu học có 21 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên: 01 CBQL, 19 giáo viên, 01 nhân viên.

     + Bậc Trung học cơ sở có 15 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên: 02 CBQL, 13 giáo viên.

      3. Chức năng, nhiệm vụ được giao

      – Chịu trách nhiệm tổ chức triển khai các hoạt động giáo dục Tiểu học và THCS theo điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo thông tư 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/6/2020 của Bộ GDĐT.

      – Tuyển sinh và tiếp nhận học sinh, vận động học sinh đến trường, quản lý học sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

      – Thực hiện kế hoạch phổ cập giáo dục trong phạm vi cộng đồng.

      – Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực cho hoạt động giáo dục. Phối hợp với gia đình học sinh trong hoạt động giáo dục.

      – Quản lý, sử dụng và bảo quản cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định của Nhà nước.

      – Tổ chức cho giáo viên, nhân viên, học sinh tham gia hoạt động xã hội.

      – Tự đánh giá chất lượng giáo dục và chịu sự kiểm định chất lượng giáo dục của cơ quan có thẩm quyền kiểm định chất lượng giáo dục.

     – Tổ chức cho CBGVNV, HS tham gia hưởng ứng các cuộc vận động lớn của ngành, tuyên truyền trong học sinh và phụ huynh thực hiện tốt cuộc vận động “Hai không” của BGDĐT.

     4. Mục tiêu đào tạo

     – Giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức và trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động, sáng tạo, ý chí vươn lên và khả năng thích ứng cao.

    – Trang bị kiến thức cơ bản theo tiêu chuẩn kiến thức của Bộ GDĐT.

   5. Phương châm giáo dục

    – Quan tâm giáo dục toàn diện: Kết hợp giáo dục kiến thức chuẩn với coi trọng giáo dục đạo đức, rèn luyện kĩ năng thực hành, kĩ năng sống, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, ngoại khóa và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu.

     – Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh: Khơi dậy và hun đúc cho mỗi ý tưởng sáng tạo, mỗi khả năng tiềm ẩn của các em, tăng cường khả năng thuyết trình, làm việc độc lập, làm việc theo nhóm để mỗi học sinh được thành công trong học tập và cuộc sống.

      – Quan tâm đến vấn đề tâm lý học đường thông qua việc phối hợp với các trung tâm tư vấn tâm lý giáo dục giúp các em học sinh có tâm thế học tập thân thiện, tự tin, thoải mái và hiệu quả.

    6. Phương thức hoạt động của nhà trường

    * Hoạt động dạy và học:

     – Thực hiện phương pháp giáo dục và dạy học đa dạng với sự hỗ trợ tối ưu của trang thiết bị hiện có. Tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy và đào tạo phù hợp với mô hình đào tạo chất lượng cao; Bố trí sắp xếp thời khóa biểu hợp lý đảm bảo thời lượng cho các buổi học, tiết học tự chọn, nâng cao, ngoại khoá chuyên đề.

     – Chỉ đạo khai thác, sử dụng có hiệu quả trang thiết bị.

     * Hoạt động giáo dục toàn diện:

     – Thực hiện các kế hoạch – Chương trình theo hướng dẫn của nhiệm vụ năm học.

     – Tăng cường các hoạt động Đoàn – Đội.

     – Tăng cường các hoạt động giao lưu bằng nhiều hình thức như: Thi đấu thể thao, biểu diễn văn nghệ, thi vẽ tranh…

      – Tăng cường hoạt động của đội ngũ giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, các tổ chức xã hội, giao lưu các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao.

BAN GIÁM HIỆU

TRƯỜNG TIỂU HỌC – THCS NGUYỄN DU

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Ngọc Linh