HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2022 – 2023

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện Công văn số 636/PGDĐT-VH ngày 03 tháng 10 năm 2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ia H’Drai về việc hướng dẫn một số nội dung về tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm học 2022-2023 và Đại hội Công đoàn cơ sở, nhiệm kỳ 2023-2028.

Được sự chỉ đạo của cấp ủy, ngày 13/10/2022, Trường TH-THCS Nguyễn Du, xã IaDom đã tổ chức thành công Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm học 2022 – 2023.

Về dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Thái- Phó trưởng phòng Giáo dục huyện Ia H’Drai; cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.

Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động (CB,VC, NLĐ) là dịp quan trọng để các cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường tham gia đóng góp ý kiến Báo cáo kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Hội nghị CB,VC, NLĐ năm học 2021-2022; Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 nhằm phát huy quyền làm chủ của người lao động, góp phần xây dựng cơ quan văn hoá, trong sạch, vững mạnh.

Với tầm quan trọng của Hội nghị, toàn thể các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị đã thể hiện sự nghiêm túc, tập trung trong suốt quá trình diễn ra chương trình Hội nghị.

Hội nghị đã lắng nghe Đoàn chủ tịch báo cáo Kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị CB,VC, NLĐ năm học 2021-2022; Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 với những chỉ tiêu và biện pháp thiết thực phù hợp với tình hình cụ thể của nhà trường. Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm học 2021- 2022; báo cáo tổng hợp các kiến nghị của cán bộ, viên chức, người lao động các ý kiến đóng góp về dự thảo các Quy chế;

Trên cơ sở các nội dung báo cáo, các tham luận được trình bày ngắn gọn, thiết thực, Hội nghị đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng học sinh dân tộc thiểu số, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn, các hoạt động khác của nhà trường, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2022 – 2023.

Hội nghị cũng nhận được những ý kiến chỉ đạo sát sao của đồng chí Nguyễn Xuân Thái – Phó trưởng phòng GDĐT huyện Ia H’Drai.

Cũng tại Hội nghị, Trưởng ban Thanh tra nhân dân nhiệm kì 2021-2022 báo cáo kết quả hoạt động và Chương trình công tác, hoạt động của thanh tra nhân dân nhiệm kì 2021-2022.

Sau một thời gian làm việc tích cực, khẩn trương, Hội nghị đã đi đến biểu quyết thông qua các chỉ tiêu và giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm học. Để thể hiện sự quyết tâm, đoàn kết thực hiện thành công Nghị quyết Hội nghị năm học mới, đồng chí Nguyễn Ngọc Linh – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường và đồng chí Hoàng Đại Quang – Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn đã ký kết giao ước thi đua giữa Hiệu trưởng nhà trường và tổ chức Công đoàn.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Linh – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường đề nghị toàn thể cán bộ công chức, viên chức trên cơ sở Nghị quyết của Hội nghị tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu đã đề ra góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2022-2023.

Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động Trường TH-THCS Nguyễn Du năm học 2022- 2023 đã thành công tốt đẹp.

Sau đây là một số hình ảnh: